Publication
Author:Hannah Goozee
Subject:
Development Innovations, SDGs, Poverty and Inequality

Download: Click here

Abstract: "Det sjunde av de Globala målen för hållbar utveckling syftar till att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad före 2030. Medan energi bara var ett outtalat element i Milleniemålen, så betonas i de Globala målen en direkt länk mellan hushållens energitillgång och -konsumtion och fattigdom och utveckling. Detta fokus går hand i hand med den vidgade synen på fattigdom, som från att ha varit en monetär definition nu är ett mer övergripande mått på allmän livskvalitet". (...)

keywords: Energi, fattigdom, och, de, Globala, målen, för, hållbar, utveckling
Date Publication: 12/13/2019 - 08:10
Type/Issue: One Pager / 351
ISSN: 2318-9118
Language: Swedish